Maabarot > לוגיסטיקה שינוע והרמה > דיספנסר (מחסנית) משטחים

דיספנסר (מחסנית) משטחים

  • מחסנית אוטומטית להזנה וקבלת משטחים
  • תכולה:20 משטחים
  • מאפשר הזנה ופריקת משטחים מתחתית הערמה
  • מאפשר עבודה, מהירה, נוחה ובטיחותית