חבק משטחים

מתקן המיועד להפרדת ארגזי סחורה על גבי משטח לצורך ביקורת איכות או החלפת המשטח