Maabarot > פתרונות ייחודיים > מכונה לייצור סרטי מתכת אמורפיים

מכונה לייצור סרטי מתכת אמורפיים

המכונה פותחה בטכנולוגיה ייחודית לייצור מתכות אמורפיות

היא כוללת כור היתוך ותוף קירור שיוצר סרט מתכתי עם תכונות אמורפיות