Maabarot > פתרונות ייחודיים > מכונה למיון וספירה מהירה של מטבעות שוקולד

מכונה למיון וספירה מהירה של מטבעות שוקולד

  • מכונה למיון, ספירה והזנת מטבעות
    שוקולד לתעשיית הממתקים
  • מנגנון לספירה מהירה
  • בנויה מנירוסטה