Maabarot > אריזה > מכונה לעטיפת גלילי נייר

מכונה לעטיפת גלילי נייר

מכונה לעטיפת גלילי נייר טואלט בשכבת נייר חיצונית במהלך תהליך הייצור

יוצרו עד כה 6 מכונות