Maabarot > פתרונות ייחודיים > מכונה לציפוי Liquid-Crystal

מכונה לציפוי Liquid-Crystal

המכונה מיישמת ציפוי liquid-crystal בין שתי שכבות

פוליאתילן בדיוק רב של +- 5 מיקרון

מיועדת לייצור חלונות ייחודיים עם יכולת איטום ושקיפות משתנות