Maabarot > גלילה ותהליך > מכונת למינציה לתעשיית הסוללות

מכונת למינציה לתעשיית הסוללות

  • גלילה ולמינציה במהירות נמוכה
  • יכולת עיבוד מקבילה של שתי יריעות בגודל שונה