Maabarot > לוגיסטיקה שינוע והרמה > מסוע ענק לבדיקת פלטות זכוכית

מסוע ענק לבדיקת פלטות זכוכית

חלק ממערך אבטחת איכות לפלטות זכוכית

  • בדיקה והעברת זכוכית בגודל עד 3×6 מטר ובמשקל 1 טון
  • מערכת משולבת היכולה להניע משקלים גבוהים ברגישות גבוהה
  • שינוע והרמה של זכוכית ממצב אופקי לכמעט מצב אנכי, ושינוע אנכי לעמדת בדיקה