Maabarot > פתרונות ייחודיים > מערכת תנורים לייבוש יריעות גמישות

מערכת תנורים לייבוש יריעות גמישות

מערכת תנורים ייחודית לייבוש יריעות עבור חברת דפוס דיגיטלי המובילה בתחומה, כולל מערכות בקרת טמפרטורה ומערכות הובלה של היריעה בתוך התנור