Maabarot > גלילה ותהליך > פריסה וגלילה של גלילי פוליאתילן כבדים

פריסה וגלילה של גלילי פוליאתילן כבדים

פריסת גלילי פוליאתילן כבדים במשקל של כ – 2 טון וגלילה באורך הרצוי

המכונה כוללת תחנת בקרת איכות