Maabarot > גלילה ותהליך > קו ייצור אוטומטי ליריעה מרובת שכבות לטיפול בקטריולוגי במים

קו ייצור אוטומטי ליריעה מרובת שכבות לטיפול בקטריולוגי במים

  • פיתוח ייחודי המאפשר ייצור אוטומטי למוצר חדשני עבור טיפול בקטריולוגי במי שפכים
  • המכונה מצמידה ומחברת יריעות של חומרים שונים יחדיו במספר שכבות תוך הלחמה, חיתוך ובקרת מתיחות
  • התכנון ההנדסה והייצור נעשו בשיתוף עם חברת Flounce