Maabarot > גלילה ותהליך > ספולר לסרטי הדבקה

ספולר לסרטי הדבקה

 מכונה המיועדת לגלילת סרטים דביקים כולל סרטים לידיות אחיזה

  • מהירות גלילה: 250 מטר \ דקה
  • עד 12 ראשי גלילה
  • רוחב סרט – בהתאם לדרישות
  • יכולת קבלת יריעה רחבה (עד 340 מ”מ) וחיתוך לרצועות.
  • יכולת קבלת רצועות חתוכות מראש
  • יכולת עבודה עם סרטים דביקים ודבק דו צדדי