Maabarot > גלילה ותהליך > מכונה לייצור צינורות גמישים

מכונה לייצור צינורות גמישים

קו לייצור צינורות גמישים  בטכנולוגיה ייחודית, שתוכננה ופותחה בשיתוף עם יצרן המוביל בתחום פתרונות השקיה